Haastattelussa Elinarin Ilkka Olli ja Tuomas Ljungqvist

Elinarilla on pitkä, yli 20 vuoden yhteistyö IBM:n kanssa. IBM:n tekemä yrityskauppa Red Hatin kanssa vaikutti osaltaan siihen, että Elinar kiinnostui kumppanuudesta Red Hatin kanssa. Päätös asiasta syntyi vuoden 2020 aikana. Elinarilaiset ovat innoissaan yhteistyöstä ja sen tuomista mahdollisuuksista.

Pääsin haastattelemaan aiheesta Elinarin teknistä palvelupäällikköä Tuomas Ljungqvistia ja Systems-tiimin vetäjää Ilkka Ollia. Tuomaksen toimenkuvaan kuuluu myös Services-tiimin vetäminen, ylläpitotyöt sekä järjestelmäasiantuntijan ja arkkitehdin työt. Ilkan toimenkuvaan kuuluu tiimin vetämisen lisäksi suunnittelu-, käyttöönotto- ja ylläpitotehtävät sekä erilaiset kehityshankkeet. Lisäksi molemmat ovat syventäneet osaamistaan Red Hat -teknologioihin.

Elinar on mukana Red Hatin Solution Provider ja Cloud & Service Provider -ohjelmissa. Yksi luontainen polku Red Hatin maailmaan oli, kun IBM sitoutui tarjoamaan ohjelmistojaan ”kontteina”. Niiden hallinnassa OpenShiftillä on selkeä rooli. ”Sitä kautta mekin lähdimme selvittämään OpenShiftin mahdollisuuksia sekä mitä muuta Red Hat tarjoaa”, Ilkka toteaa.

”Lisäksi yhä enemmän ja enemmän avoimen lähdekoodin ratkaisut näyttävät saavan jalansijaa ja Red Hat on siellä johtavassa asemassa. Ansible-automaatio on myös mielenkiintoinen teknologia, joka näyttää saavan enemmän jalansijaa markkinoilla”, Tuomas sanoo.

Hyvä kumppanuus on kaiken a ja o

Elinar ei kuitenkaan ole täysin uuden edessä, kun RHEL ja Linux-jakelut ylipäänsä, ovat olleet vahvasti esillä Elinarin toiminnassa jo reilut kymmenen vuotta. ”Käytännössä kaikki mitä tehdään, pyritään tekemään alustariippumattomana. Tässä OpenShiftillä nähdään suuri merkitys jatkossa, kun palveluita halutaan toteuttaa ilman riippuvuuksia ajoalustoihin tai palvelutarjoajiin”, Ilkka toteaa.

Yhteistyö Red Hatin kanssa tukee Elinarin liiketoimintaa eri tavoin. ”Red Hat tarjoaa työkalut ja teknologiat, joita voidaan käyttää hyödyksi esimerkiksi siinä, kun yritykset pohtivat on-premistä pilveen siirtymistä tai hybrid-ratkaisun toteuttamista”, Tuomas sanoo innokkaasti. ”Lisäksi meillä on vahva historia IBM:n kanssa. Toimimme IBM:n ohjelmistoalustojen kanssa ja jatkojalostamme niitä omilla räätälöinneillämme. Meillä on hyvä kumppanuus IBM:n kanssa ja pyrimme Red Hatin kanssa samanlaiseen, jossa pääsemme myöskin osallistumaan ja vaikuttamaan siihen, mihin suuntaan asioita viedään”, Tuomas summaa.

Osaamista laajemmalla skaalalla

Tarkasteltaessa kumppanuutta asiakkaan näkökulmasta, se tuo paljon uusia mahdollisuuksia liiketoiminnan eri osa-alueille. ”Pystymme tuottamaan asiakkaillemme lisäarvoa ja tarjoamaan heille kokonaisvaltaisempaa palvelua, kun hallitsemme laajemman kokonaisuuden. Myös näkemyksemme siitä, miten asioita kannattaa kehittää, paranevat. Tästä hyvänä esimerkkinä on nykyisten ohjelmistojen päivitykset konttialustoille. Pelkän yksittäisen ohjelmiston näkökulman sijaan voimme tarjota palvelua kokonaisuudesta”, sanoo Ilkka. ”Vaikka maailma on menossa enemmän ja enemmän pilveen, niin jotain tulee kuitenkin jäämään paikallisesti pyörimään ja tähän Red Hat tarjoaa erinomaisia teknologiota,” lisää Tuomas.

Konttiteknologiat mahdollistavat korkeamman automaatiotason ja sujuvammat prosessit

Viime vuosina on puhuttu paljon konttiteknologioista. Miten kontitus helpottaa organisaatioita ja miten Elinar voi auttaa asiakkaita tämän suhteen?

”Kubernetes -maailmassa sovellusten asennukset, ylläpito ja päivitykset ovat todella yksinkertaisia verrattuna perinteiseen malliin. Skaalaaminen, järjestelmän monistaminen,  muutosten ajaminen ja palautus ovat tosi helppoja kontitetussa ympäristössä. Nämä ovat selkeitä etuja verrattuna perinteiseen maailmaan. Toinen hyvä esimerkki on sovelluskehitys. Vanhassa mallissa kehittäjällä on IDE (Integrated Development Environment) ja mahdollisesti tämän yhteydessä vielä jokin sovelluspalvelin, jossa kehitetään. Tämän jälkeen mahdollisesti joku muu asentaa sovelluksen testiympäristöihin testattavaksi jne. DEV-OPS -mallissa CI/CD -työkaluja hyödyntäen vasten Kubernetes-infraa muutoksen tekeminen tapahtuu paljon saumattomammin usein automatisoidummin. Kehittäjä voi ”napin painalluksella” puskea kehitysympäristöön uuden version kontista pystyyn ja näin ollen voidaan heti kokeilla, toimiiko se. Tämän jälkeen päivitetty sovellusversio saadaan provisioitua muihin ympäristöihin prosessin mukaisesti”, Tuomas sanoo.

”Jos koko organisaation infran käytön kulttuuri on valmis muuttumaan nykyaikaiseksi, niin silloin kontituksen tuomat edut ovat tosi isoja ja moninaisia. Mutta, jos organisaatio ei ole valmis muutoksen, niin kontituksesta ei ole välttämättä juuri hyötyä”, kiteyttää Tuomas.

Kovan luokan ammattilaiset

Red Hat asiantuntijuus vaatii paljon työtä. Elinarilaiset ovatkin ahkerasti suorittaneet Red Hatin akkreditointeja. Lisäksi työn alla on Red Hat Certified Engineer (RHCE) -sertifioinnit. “Yksi mainitsemisen arvoinen asia on se, miten Red Hat tarjoaa kumppaneilleen tietoa webinarien ja erilaisten koulutusten avulla. On hienoa, että niitä on kehitetty ja tuodaan kumppaneille saataville. Lähtökynnys koulutuksiin on matala”, toteaa Ilkka.

Elinarilla on äärimmäisen korkea osaamisen taso teknologioista. Vahvuuksiin kuuluu myös kyky tarttua uusiin haasteisiin sekä uusien asioiden nopea omaksuminen. ”Etujamme on myös joustavuus ja ketteryys, kun toimimme monitoimittajaympäristössä”, Tuomas lisää.

Kaiken kaikkiaan Elinarin vahvuuksiin kuuluu kokonaisuuksien ymmärrys ja hallinta. Ajatusmalli ei ole rajoittunut siihen, että toimitaan jollain tietyllä osa-alueella. ”Kun asiakkaalle lähdetään toteuttamaan uutta palvelua tai sen osaa, niin pyrimme näkemään kokonaisuuden, jotta tuottamamme ratkaisu sopii siihen mahdollisimman hyvin”, Ilkka sanoo tyytyväisenä.

IT-alan tulevaisuus

Kun puhutaan IT-alan trendeistä, sieltä erottautuvat erityisesti pilvipalvelut, tekoäly, automatisointi ja konttiteknologiat. Tarkasteltaessa trendejä Elinarin näkökulmasta, niin mitkä asiat nousevat erityisesti esille tänä ja ensi vuonna?

”Meidän näkökulmastamme erityisesti pari asiaa nousee esille. Teknologioissa kontitus tulee yleistymään ja konkretisoituu yhä useammissa organisaatioissa, kun nykyiset ns. perinteisen mallin ohjelmistot kääntyvät kontteihin. Samalla konttien hallintaratkaisuiden rooli tulee korostumaan. Toinen keskeinen asia on ElinarAI™-tuotteemme. Se tarjoaa asiakkaillemme ihan uuden kyvykkyyden käsitellä heille tärkeää tietoa. Tuoteajattelu taas antaa meille avaimet päättää parhaat teknologiat, joita tuotteessamme haluamme käyttää, kuten esimerkiksi mitä kumppanimme Red Hat ja IBM tarjoavat”, sanoo Ilkka.

”Pilveen siirtyminen kasvaa ja automaatiotasolta vaaditaan koko ajan enemmän ja enemmän. Vähemmän näpertelyä ja ruohonjuuritasolla konfigurointia ja asentamista. Pian tähän ei ole enää kellään aikaa”, toteaa Tuomas.

”Paljon puhutaan myös Hybrid-mallista, missä osa palveluista on pilvipalvelutarjoajien alustoilla ja osa paikallisesti ns. on-preminä. Tämä jaottelu voi toteutua myös yksittäisten palveluiden sisällä”, lisää Ilkka.

Elinar panostaa tulevaisuudessa oman tekoälytuotteen ElinarAI™ ja partneriverkoston kehittämiseen sekä uusien teknologioiden tuomiin mahdollisuuksiin. Yhteistyö IBM:n ja Red Hatin kanssa sekä oma tekoälytuote antavat rajattomat mahdollisuudet kasvaa johtavaksi toimijaksi Pohjoismaissa.